Manyaneria forense

Manyaneria forense

La manyaneria forense és un camp que combina el coneixement d’un manyà expert en bloquejos dels panys, dispositius de seguretat o equips associats a un sistema de tancament amb l’habilitat i astúcia d’un investigador, utilitzant mètodes o tècniques criminalistes en la cerca d’indicis o evidències, quan en aparença no existisquen signes plausibles d’un forçament del sistema de tancament, pany o dispositiu.

En aquest sentit, el manyà forense sap identificar el mètode utilitzat per a sabotejar i comprometre un pany o dispositiu, els tipus d’eines emprades o si per contra es tracta d’un fet simulat.

  • INSPECCIÓ DE PANYS
  • INSPECCIÓ DE CAIXES FORTES I ACTUACIONS
  • INSPECCIÓ D’IMMOBLES
  • INFORMES PERICIALS
  • LABORATORI DE CRIMINALÍSTICA
  • TESTS ASSAJOS RESISTÈNCIA AL SABOTATGE
PÈRIT JUDICIAL EN MANYANERIA DE SEGURETAT (FORENSIC LOCKSMITH)

HISTÒRIA DE LA MANYANERIA FORENSE

Art Paholke, Departament de Policia de Chicago, és considerat el pare de la manyaneria forense. En la dècada de 1970, després de treballar en el laboratori del crim, va investigar diversos mètodes d’atac contra panys, caixes fortes i claus. Miraria cada atac per a determinar què va canviar i quina evidència podria proporcionar, també va examinar les formes en què el desgast del cilindre afectava a les marques deixades per diversos atacs. Moltes tècniques i procediments moderns utilitzats pels manyans forenses s’atribueixen a la recerca i les innovacions del Sr. Paholke.

Font consultada: DATAGRAM http://www.lockpickingforensics.com

Competències

En CerraBer trobarà un soci qualificat i capacitat per a prestar-li el suport tècnic que necessita en l’àmbit de l’esclariment i/o reclamació de danys.

En un breu espai de temps, se li lliurarà un informe pericial forense rellevant, detallat, basat en criteris criminalistes d’inspecció d’indicis, i, sobretot, ajustat a les particularitats del cas en qüestió, especialment de cara a possibles processos judicials posteriors.

Col·laborem donant xarrades informatives i conferències sobre els mètodes i les eines emprades pels delinqüents (PREVENCIÓ, DETECCIÓ I AUTOPROTECCIÓ CONTRA EL ROBATORI) a diferents col·lectius o associacions de: pèrits de companyies, Policia Local, Policia Nacional i Científica i Guàrdia Civil.

Els nostres clients

Advocats

Clients particulars

Companyies asseguradores

Pèrits de part

Jutjats

Serveis públics o privats

Abrir chat